Installatie Van Eclipse Ganymede

Wat voorafging

In mei 2009 ben ik volop bezig met Icefaces. Dit is een raamwerk dat geënt is op JSF of Java Server Faces. Maar jammer genoeg zit ik met een aantal problemen. Iets eenvoudig zoals het voorzien van een knop om van pagina 1 naar pagina 2 te gaan lukt me niet in Icefaces, wel in JSF.
Op forums zie ik dat mijn probleem geregeld terugkomt en dat ik dus niet de enige ben die de navigatie niet kan laten werken. Daar staat tegenover dat ik met een oudere versie van Java, Eclipse en Icefaces werk. En laat ik nu net in de uitgavenota’s van Icefaces 1.8 lezen dat ze heel wat fouten hebben verbeterd. Ik zit echter nog met versie 1.6. Hoog tijd dus om te opgraderen.
Bovendien is Eclipse Ganymede ook al een heel tijdje uit en ik zit nog met versie 3.3. Redenen te over om een nieuwe Java ontwikkelomgeving te voorzien. Ik heb me afgevraagd of ik niet beter zou wachten tot in juni, want dan komt Galileo uit. Maar MyEclipse zit altijd een paar maanden achter op het schema van de uitgaven van Eclipse. Als ik Galileo installeer, moet ik zonder MyEclipse werken. Misschien is het wel een optie om eerst Ganymede te installeren met MyEclipse en in de zomermaanden Galileo zonder MyEclipse. Je kan immers perfect 2 versies van Eclipse laten draaien op een PC.
eclipse001.jpg

Voor de Java ontwikkelomgeving maak ik momenteel gebruik van de volgende zaken :

  • Java 1.6.3 en 1.6.13
  • Eclipse 3.3.1
  • MyEclipse 6.0.1
  • Icefaces 1.6.1

Op het forum van MyEclipse lees ik het volgende.
Typically you can upgrade MyEclipse between minor release by using the Help > Software Updates > Find and Install functionality. But if you are trying to upgrade between major releases, you will need to do the following, assuming the version of MyEclipse you are upgrading to is still based on the same Eclipse version:

1. Shut down MyEclipse
2. Uninstall your current version of MyEclipse
3. Install the new version of MyEclipse
4. Restart Eclipse using the -clean command line argument
Normally, major releases of MyEclipse require a different version of Eclipse than their predecessor. In that case, we encourage following the FAQ entry that shows how to perform a clean reinstall of MyEclipse.

Dit geldt dus voor mij : om gebruik te kunnen maken van MyEclipse 7.1 moet ik eerst Eclipse 3.3 vervangen door Eclipse 3.4 Ganymede.
Voor de Opgradering ga ik het volgende doen :

  • Verwijderen van MyEclipse.
  • Verwijderen van Eclipse 3.3; strikt genomen is dit niet noodzakelijk, maar het spaart weer schijfruimte.
  • De versies Java 1.6.0 en 1.6.13 lopen samen sinds eind april, zoals blijkt uit configuratiescherm – programma’s. Hieraan ga ik niets wijzigen.
eclipse002.jpg
Ik zie echter maar één versie van Java SE development kit, en dat is versie 1.6.3. Ik ga dus wel een extra versie installeren van Java Software Development Kit. De update 13 is volgens mij geïnstalleerd via het update programma van Java maar is geen volwaardige Java-ontwikkelomgeving.
  • Installatie van Eclipse 3.4 Ganymede
  • Installatie van MyEclipse 7.0

opkuis van omgevingen

verwijderen van MyEclipse

Gezien ik van Eclipse 3.3 naar 3.4 Ganymede wil overstappen, is een eenvoudige upgrade van MyEclipse niet voldoende. Ik moet eerst MyEclipse “uitstalleren” en dan de nieuwe versie van Eclipse installeren en daarbovenop MyEclipse.
In de helpfile van MyEclipse lees ik het volgende
The first step of uninstalling MyEclipse is to shut down Eclipse and then run the MyEclipse uninstaller (or just erase the directory if you did a Manual install). The uninstaller will pop-up, you can hit next and it will begin removing the files:
After the uninstaller has completed, find your MyEclipse shortcut (or Eclipse shortcut, or use the command line), edit it and add the "-clean" command line argument like so:

eclipse003.jpg

Ik vraag me af of ik de –clean nodig heb als ik ook Eclipse ga verwijderen. Het lijkt me van niet. Maar voor de aardigheid ga ik het volledige traject volgen. In de folder van MyEclipse zit een aparte folder “Uninstaller-data”. Hier vind ik een toepassing met als titel “uninstall”. Ik selecteer de toepassing en dubbelklik om MyEclipse te uitstalleren.
eclipse004.jpg

Na het opstarten wordt volgende scherm getoond. Ik bevestig door op “uninstall” te klikken.
eclipse005.jpg

Na de uitstallatie krijg ik de volgende melding.
eclipse006.jpg

De map “MyEclipse 6.0” bestaat inderdaad nog.
eclipse007.jpg

En Eclipse opstarten lukt ook nog. Ik heb geen snelkoppeling naar MyEclipse meer, dus maak ik een snelkoppeling in de map van Eclipse. Ik vraag de eigenschappen van de snelkoppeling en wijzig die als volgt.
eclipse008.jpg

Daarna start ik Eclipse op om alles netjes op te kuisen, zoals vermeld in de help van MyEclipse. Via start – configuratiescherm vraag ik de programma’s op. MyEclipse is niet meer te zien.
eclipse009.jpg

Het verwijderen van de MyEclipse map moet dus handmatig gebeuren.

Verwijderen van Eclipse 3.3

Eclipse wordt niet vermeld in configuratiescherm – programma’s.
eclipse010.jpg

De reden hiervan is eenvoudig : Eclipse installeer je niet echt. Je laadt een zipbestand af en plaatst dit in een map naar keuze. Het verwijderen van Eclipse staat gelijk met het verwijderen van de map van Eclipse.
Het enige waar je op moet letten, is de workspace of de werkruimte die de Javacode bevat. Als je die bij het installeren van Eclipse niet onder de eclipsemap zet, is er geen probleem. Anders moet je hiervan een kopie nemen of je bent geheid alle code kwijt. Zoals uit het scherm hieronder blijkt, zal dit geen probleem zijn.
eclipse011.jpg

Eclipse moet handmatig verwijderd worden, dus dat doe ik via de explorer.
eclipse012.jpg

Installaties

Installatie van Java SDK 6.13

Via configuratiescherm – programma’s vraag ik de diverse Javaonderdelen op die al geïnstalleerd zijn. In het onderstaande scherm zie je 3 verschillende datums. De Java Runtime Environment dateert van 27 juli 2007. Dit is de datum waarop Dell mijn PC zal hebben samengesteld en met de Java runtime environment kan je enkel Java-applicaties uitvoeren, maar niet ontwikkelen. De volgende datum is 2 december 2007. Meer dan waarschijnlijk heb ik op die dag, enige tijd na mijn verhuis naar Overpelt, de toen meest recente versie van Java geïnstalleerd.
eclipse013.png

De laatste datum is 26/4/2009 en volgens mij heb ik ten tijde van de problemen van “localhost” die niet meer herkend werd in de Javaprogramma’s, besloten om de meest recente versie van Java af te laden via het pictogram in de takenbalk. Als er een Java upgrade beschikbaar is, laat Java dit weten via een pictogram. Ik vraag me echter af of je dan de volledige Java Software Development Kit aflaadt. Dit betwijfel ik sterk : voor 2 december 2007 heb ik 3 verschillende elementen van Java, voor 26 april 2009 slechts één element. De manier van afladen was ook heel verschillend : voor 2 december 2007 ben ik de zaken gaan afladen via java.sun.com. Voor 26 april 2009 heb ik gebruik gemaakt van het Java pictogram in de takenbalk, dat verschijnt als er een nieuwe upgrade van Java is. Vraag is nu of ik wel de meest recente versie van de Java Software Development Kit heb. De SDK in het overzicht dateert van 2007, niet van 2009.

Ik ga naar http://java.sun.com/ en klik er op “downloads”. Vervolgens kies ik voor Java SE. Onder downloads – latest release heb ik de volgende mogelijkheden.
eclipse014.png

Ik kies voor de onderste optie : JDK update 13. Op het volgende scherm moet ik de juiste omgeving kiezen.
eclipse015.png

Op bureaublad selecteer ik computer en ik klik met de rechtermuisknop en vraag de eigenschappen op.
eclipse016.png

Daar zie ik dat het gaat om een 32-bits, en geen 64-bits besturingsssysteem. De juiste keuze is dus Windows en niet Windows x64.
eclipse017.png

Ik klik op de executable om het bestand af te laden op mijn harde schijf.
eclipse018.png

In de map “downloads” klik ik op het bestand om de installatie te starten.
eclipse019.png

De installatie wordt opgestart en op het onderstaande scherm klik ik op “next”.
eclipse020.png

Daarna is het even geduld hebben.
eclipse021.png

En na enige tijd komt dat het goeie nieuws.
eclipse022.png

Laten we nog even het overzicht van Javaonderdelen voor en na de installatie met mekaar vergelijken. De situatie vooraf was als volgt.
eclipse023.png

De situatie na de installatie is als volgt.
eclipse024.png

Er is nu een SDK bijgekomen. De Java DB is me onbekend. Via google vind ik hierover het volgende.
Java DB is Sun's supported distribution of the open source Apache Derby 100% Java technology database. It is fully transactional, secure, easy-to-use, standards-based — SQL, JDBC API, and Java EE — yet small, only 2MB.
Nu er een nieuwe software development kit is, zijn er ook meerdere mappen in de Program Files map.
eclipse025.png

En dit brengt ons op de JAVA_HOME parameter. Via bureaublad klik ik het pictogram “computer” aan en klik met de rechtermuisknop. Ik kies in het snelmenu voor “eigenschappen”. Daarna kies ik voor “geavanceerde systeeminstellingen”. In het scherm dat dan getoond wordt, klik ik op “omgevingsvariabelen”.
eclipse026.png

De parameter JAVA_HOME moet nog aangepast worden.
eclipse027.png
eclipse028.png

In de DOS-box zien we nu versie 13 verschijnen.
eclipse029.png

Installatie van Eclipse Ganymede

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License