Java Leren Met Eclipse

Vanaf deze webpagina kan je een aantal hoofdstukken zien die ik in het kader van de cursus "Java leren met Eclipse" heb geschreven. Bedoeling was om de cursus in november 2006 bij de VIK te geven. Wegens een tekort aan inschrijvingen is de cursus echter niet doorgegaan. Enkele maanden later werd ik via e-mail gecontacteerd door iemand die al surfend op gertcuppens.net deze cursus gevonden had. Ik heb hem de teksten in PDF doorgestuurd, maar was toen nog te druk bezig met de voorbereiding van mijn verhuis naar Overpelt.

In februari 2008 is die verhuis ondertussen zo'n 4 maanden achter de rug en wordt het tijd om dit Javaverhaal terug op te nemen. Ik begin alvast met de hoofdstukken die al geschreven zijn, op het internet te plaatsen.

Gert Cuppens

JLE inleiding
JLE installatie van Java
JLE installatie van Eclipse

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License