Javapolis 2008 Devoxx

Javapolis 2008 is in feite nooit doorgegaan. Door juridisch getouwtrek mochten Stefan Janssen en zijn ploeg de naam Java niet meer gebruiken als ze nog even goedkoop wilden zijn als de vorige jaren. En die voorkeur haalde het, wat betekende dat ik weer aan dezelfde prijs als in 2007 mocht deelnemen. En dus werd de naam Devoxx.

Maar de sfeer en sessies waren dezelfde als vorig jaar. Er was in wezen buiten de naam niets gewijzigd. Denk maar aan Prince en "the artist formerly known as Prince".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License