Jle Installatie Van Eclipse

Downloaden van Eclipse

We kiezen voor Eclipse als IDE of Integrated Development Environment. Een IDE is een werkomgeving die je moet helpen bij het schrijven van programma’s. Voor Java kan je evengoed met Notepad aan de slag gaan, maar Eclipse is een zeer handige en populaire IDE. Het grote voordeel van Eclipse is dat er een hele reeks aan plugins beschikbaar zijn, zowel betalend als gratis, waardoor je deze omgeving naar believen kan uitbreiden.
Eclipse zelf is gratis verkrijgbaar.
Om Eclipse te installeren moet je naar http://www.eclipse.org/ surfen. Daar zie je in de navigatiebalk een tab met de titel “downloads”.
jle03_01.jpg

Als je klikt op de tab “downloads”, verschijnt de volgende webpagina waar je Eclipse 3.2 kan downloaden.
jle03_02.jpg

Vervolgens moet je een mirror kiezen. Eclipse kan je afladen van een hele reeks servers die verspreid staan over de helen wereld. Na de keuze van een mirror wordt een zipbestand afgeladen. En hier moeten we wel even geduld hebben : de tijd voor een pauze. Maar veel hangt ook af van de server : neem zeker niet die van Wenen (Vienna). Die is bijzonder traag. De enige server van de UK heeft een behoorlijke snelheid.

Uitpakken van de zipfile

jle03_03.jpg

De zip file bevat reeds de bestanden van eclipse. Er komt dus geen installatie aan te pas, tenzij je het uitpakken van de zipfile een installatie noemt. Het voordeel aan deze werkwijze is dat je voor het verwijderen van Eclipse niet via Start – Set program Access and defaults moet passeren. Als je Eclipse wil verwijderen, verwijder je gewoon de folder waar je Eclipse in geplaatst hebt.
Een tweede voordeel is dat je Eclipse vanuit één zipbestand meerdere keren kan installeren. Voor deze cursus heb ik Eclipse 2 maal geïnstalleerd op de harde schijf. Eén versie heb ik gehouden zoals ze was; de tweede versie heb ik uitgebreid met MyEclipse. MyEclipse is een betalende plugin die bijzonder handig kan zijn. Op de mogelijkheden komen we later nog terug.
Om Eclipse te installeren, moet je het zipbestand openen. Klik vervolgens op de button “Extract”. Vervolgens zie je een scherm waar je enkele keuzes moet maken :

  • Extract to : hier selecteer je de folder waar je Eclipse wil installeren. De meest aangewezen keuze is C:\Program Files
  • All files : je wil alle bestanden van de zipfile uitpakken.
  • Use folder names : hiermee geef je te kennen dat je de folderstructuur van de zipfile wil respecteren. Laat deze keuze dus aangevinkt.
jle03_03.jpg
Heb je gedaan met het zipbestand uit te pakken, dan kan je gaan kijken naar het resultaat. Open de explorer en ga naar de folder waar je Eclipse hebt uitgepakt. In ons voorbeeld is dat C:\Program Files\Eclipse.
jle03_04.jpg

In deze folder zie je een aantal ikonen, zoals hiernaast is afgebeeld.
Selecteer het logo van Eclipse en dubbelklik om Eclipse op te starten.
jle03_05.jpg

Opstarten van Eclipse

Zodra we Eclipse voor de eerste keer opstarten, moeten we bepalen waar we de workspace of werkruimte willen beheren. Eclipse doet een voorstel, maar via de browse-knop kan je nog een andere folder kiezen of eventueel een nieuwe folder aanmaken en deze als werkruimte kiezen. Voor onze installatie hebben we ervoor gekozen om de workspace onder de eclipse-folder te plaatsen. Eventueel kan je ook de optie “use this as the default and do not ask again” aanvinken. Als je dat doet, zal Eclipse bij de volgende opstart de vraag naar de folder van je werkruimte niet meer stellen.
jle03_06.jpg

Vervolgens zie je het welkomscherm met enkele ikonen, zoals hieronder is afgebeeld. Als je met de cursor over een ikoon gaat, verschijnt de uitleg onder de ikoon.
jle03_07.jpg

Selecteer de ikoon die helemaal links op het scherm staat om naar de workbench te gaan.
jle03_08.jpg

En vervolgens kom je op de workbench of werkbank. Gezien we ons eerste project of programma nog moeten schrijven, is het scherm bijzonder leeg, zoals je hieronder kan zien.
jle03_09.jpg

ons eerste project

We gaan weer de helloWorld toepassing maken, maar dit maal in Eclipse. Klik daarvoor op File – New. Je krijgt dan een overzicht te zien waarin je project moet kiezen.
jle03_10.jpg

Vervolgens kies je het type project; kies hier voor “java project” zoals hieronder is aangegeven.
jle03_11.jpg

Allereerst moet je een naam opgeven voor het Java project; we zullen kiezen voor “JLE” (Java Leren met Eclipse).
Je hebt de keuze tussen de creatie van een nieuw project in de workspace, of de creatie van een project op basis van een bestaande source of broncode. Dit laatste is vooral handig als je reeds een hele reeks Javaprogramma’s hebt die je in Eclipse wil inlezen.
Vervolgens kies je de JRE of Java Runtime Environment. Op dit moment hebben we enkel de jre1.5.0_07 geïnstalleerd. Zodra je later meerdere versies van de JRE en SDK hebt geïnstalleerd op de harde schijf, kan het nuttig zijn om je keuze van JRE te kunnen maken.
jle03_12.jpg
De opmaak van het project kan je ook bepalen. In dit geval laten we de standaardkeuze ongemoeid : de projectfolder zal zowel de broncode (.java files) als de gecompileerde bestanden (.class files) omvatten.
Heb je de naam van het project ingevuld, dan is de Next knop niet meer uitgegrijsd en kan je hiermee verder gaan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License