Jle Installatie Van Java

startpunt

In deze cursus werken we met Java 1.5.0 . Deze versie staat ook bekend als Java 5.0 of Java “tiger”. Er zijn 2 webstekken waar je Java kan installeren. De webstek www.java.com is voornamelijk gericht op de consumenten. Op de thuispagina zie je duidelijk waar je terecht kan om Java van het net te halen. De versie van Java die je hier downloadt, is echter de Java Runtime Environment of JRE. Met andere woorden, je kan Java programma’s uitvoeren maar er zelf geen maken en compileren.
jle001.png

Ontwikkelaars worden verwacht op java.sun.com. Op dit scherm wordt er zoveel informatie aangeboden dat de plaats waar je moet zijn voor het downloaden, niet direct opvalt.
jle002.png

Installatie van Java SE

De verschillende downloads bevinden zich onder het logo “Get Java software”.
Voor deze cursus gebruiken we de Java SE of Standard Edition. Dit is de eerste download die vermeld wordt.

jle003.png

Klik je op Java SE , dan kom je op een webpagina waar je een keuze moet maken.
Sun biedt 3 verschillende omgevingen aan :
jle004.png

  • de bundeling JDK 5.0 en NetBeans IDE: kies hiervoor als je behalve de Java Development Kit ook een ontwikkeltool wil hebben;
  • JDK 5.0 met Java EE of Enterprise Edition : kies hiervoor als je ook met EJB’s en web services wil werken;
  • enkel de JDK 5.0. : kies hiervoor als je voldoende hebt aan het ontwikkelen van Java-programma’s, servlets en JSP’s. Dit is ook de keuze voor deze cursus.
  • JRE of Java Runtime Environment : dit kies je als je enkel gebruik wil maken van Javaprogramma’s zonder ze zelf te ontwikkelen.

Merk op dat JDK en JRE 5.0 als updatenummer 7 heeft; voor Java EE zijn we aan update 6.
Als we kiezen voor JDK 5.0 Update 7, komen we op een overzicht waar we Java voor diverse platformen kunnen downloaden. Geef eerst aan of je de licentieovereenkomst aanvaardt; kies vervolgens het gewenste platform.
jle005.png
Voor Windows kies je Windows online installation, Multi-language.

jle006.png

Het downloaden duurt met ADSL maar enkele seconden en levert een executable op met het ikoon van java. Dubbelklikken volstaat om de installatie te starten.
Na het aanvaarden van de license agreement, krijg je nog de mogelijkheid om bepaalde onderdelen niet te installeren. Het installatieprogramma gaat er ook van uit dat je de JDK in Program files wil installeren in een folder genoemd naar de versie van Java.
jle007.png

Het installatieprogramma start de uiteindelijk installatie; dit kan wel enkele minuten duren.

jle008.png

Aan het einde van de in stallatie zien we dat er 2 folders zijn bijgekomen in C:\Program Files\Java : één voor de JDK en één voor de JRE. DE Java Development Kit heb je nodig als je wil ontwikkelen. De Java Runtime Environment zorgt ervoor dat je toestel Javaprogramma’s kan uitvoeren.

Definiëren van PATH variabele

Na de installatie moeten we nog de PATH variabele aanpassen. Selecteer hiervoor het ikoon “my computer” en gebruik de rechtermuisknop. In het menu dat nu verschijnt, selecteer je “properties”. In de System properties selecteer je de tab “advanced”.
jle009.png

Klik op Environment variables. Je ziet nu een scherm met bovenaan “user variables” en onderaan system variables.
Indien je nog nooit java hebt geïnstalleerd, selecteer je “New” . In het andere geval scroll je tot je JAVA_HOME ziet en je klikt op “Edit”. De variabele JAVA_HOME moet verwijzen naar C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_07.
jle010.png

Maak het jezelf gemakkelijk bij het invullen van de “variable value” : ga eerst via de explorer tot aan de folder van de JDK. Ben je daar, dan staat de padnaam al in de explorer. Kopieer het volledige pad en plak het met CTRL+V in het invulveld “variable value”.
jle011.png

Vervolgens editeer je de systeemvariabele Path. Voeg hieraan toe %JAVA_HOME%\bin.
jle012.png

Als je wil weten of de java-installatie correct werkt, start je een DOS-box op. Onder Windows XP ga je hiervoor naar Start – all programs - accessories – command prompt.
Als je de java compiler start door het commando javac, moet je een scherm krijgen waarin alle mogelijke opties worden weergegeven.
jle013.png

Het commando java –version moet aangeven welke versie er gebruikt wordt. De output zou er als volgt uit moeten zien.
jle014.png

het eerste Javaprogramma

We hebben nu de Java Software Development Kit of JSDK geïnstalleerd. Met de JSDK kan je Java programma’s compileren. Om een programma te schrijven hebben we voldoende aan een eenvoudige editor zoals Notepad onder Windows of vi onder Linux.
Op zich is het eender in welke folder je de java programma’s beheert. In het voorbeeld hebben we gekozen voor de folder C:\Documents and Settings\GC1494\My Documents\Javaprogs. We starten Notepad op en tikken de volgende code in.

import java.lang.System;

public class HalloWereld
{
public static void main (String[] args)
{
System.out.println("Hallo wereld !");
}
}

Vervolgens starten we een DOS box en gaan met het commando “cd” of “change directory” tot in de folder waar we het Java programma hebben bewaard. Hier zien we een file met de naam HalloWereld.java.
jle015.png

Tik vervolgens het commando “javac HalloWereld.java” in. Het resultaat zou moeten zijn dat je nu 2 bestanden hebt : HalloWereld.java bevat de java instructies en HalloWereld.class is de versie van het Java programma in bytecode.
jle016.png

Het is het bestand HalloWereld.class dat door de Java Virtual Machine kan uitgevoerd worden. Daarvoor tik je het commando “java HalloWereld” in.
jle017.png

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License