Oorsprong van lisja

Deze studiegroep is het vervolg op de studiegroep Java webapplicaties die ik destijds bij de VIK (Vlaamse Ingenieurskamer) heb opgestart. Als secretaris heb ik van april 2004 tot en met mei 2007 geregeld de agenda bepaald en sessies georganiseerd. De sessies gingen door in het VIK-huis te Wommelgem bij Antwerpen, op een maandagavond van 20 tot 22 uur, met gelegenheid voor netwerking achteraf. Gemiddeld waren er 15 tot 25 inschrijvingen, met een uitschieter van 55 deelnemers voor een sessie over Struts. Een andere geslaagde sessie ging over Java Server Faces, waarvan de spreker van ACA-IT Solutions (Hasselt) werd uitgenodigd door een docente van de katholieke hogeschool Oostende om voor hun studenten te komen spreken.
Door mijn verhuis naar mijn geboortestreek werd me de afstand echter te groot om nog verder te doen. En dus heb ik de studiegroep Java dan maar mee naar Limburg verhuisd.

opstart van Lisja

startvergadering in Hasselt

In juni 2007, in volle voorbereiding van de verhuis, kreeg ik van Ronny Ruyters van ACA-IT Solutions de gelegenheid om een vergadering te houden in hun kantoren in Hasselt. Vijtien geïnteresseerden zijn daarop afgekomen zowel uit Belgisch als Nederlands Limburg. Want de grenzen van 1839 zijn nu wel ruim versleten. Het resultaat was dat de eerste naam LIMJUG werd, dat er een webstek zou opgestart worden die gehost zou worden op de server van de NLJUG (Nederlandse Java User Group). En we zouden een eerste sessie organiseren om te zien hoeveel interesse er in Limburg te vinden was.

van LIMJUG naar Lisja

Na de startvergadering was er toch enige bezorgdheid bij de NLJUG : was het wel nodig een aparte Java User Group op te starten nadat er in de beginjaren van de NLJUG zoveel moeite was gedaan om de krachten te verenigen ? Er werd daarom gekozen voor de naam Lisja, wat staat voor Limburgse studiegroep Java.
Dankzij Luc Pennings van de NLJUG kregen we al snel een eerste spreker toegewezen : Marc Meewis. En Gabrielle Erlingen en Marijke Spooren van de Provinciale Hogeschool Limburg zouden voor een zaal zorgen.
Dankzij deze mensen ging de eerste sessie op 10 oktober 2007 door in PHL. En voor mij kwam dit goed uit want ik had mijn vakantiemaand september uitsluitend kunnen besteden aan de verhuis naar Overpelt.

Lisja300.jpg

webstek en logo

De webstek was klaar. De naam lisja moest ik wel nog registreren. En bij een nieuwe groep hoort ook een eigen logo. Dat was heel snel gevonden : Java heeft als logo een tas koffie, omdat "Java" in de Verenigde Staten zo ongeveer het synoniem is van koffie. En wat is er typisch voor Limburg ? De vlaai, toch ? En bij een tasje koffie smaakt een stukje vlaai overheerlijk.

2009 : een nieuw begin ?

Na de eerste sessie in oktober 2007 was het zaak om spreker(s) en publiek te vinden. De tweede sessie zou plaatsvinden in mei 2008, maar door een te klein aantal deelnemers werd besloten dit naar later te verschuiven. En tot slot kwam de vraag of we niet beter eerst een agenda zouden opstellen. En daarvoor heb je natuurlijk geïnteresseerde deelnemers nodig. Die vraag heb ik dan via LinkedIn op het forum van de groep Lisja gelanceerd. Tot nu toe met weinig succes, omdat iedereen het druk heeft. In feite een goed teken, want dan is er nog werk genoeg in de Javawereld.

Eind 2008 besloot ik dan de webstek van Lisja te wijzigen. Wikidot levert me een eenvoudiger manier van beheren op dan de vorige webstek met software van Atlassian. In afwachting van nieuwe sessies besloot ik niet meer af te wachten tot er effectieve sprekers gevonden worden; als iedereen op iedereen ligt te wachten gebeurt er niets. Daarom ga ik vanaf 2008 hier alvast enkele pagina's te publiceren. Mijn eerste webpagina's zullen een kort verslag over Devoxx 2008 zijn. Devoxx is de opvolger van Javapolis, een vijfdaagse conferentie in Metropolis te Antwerpen.

Daarna ga ik ook wat informatie verzamelen voor wie met Java wil starten. Want jammer genoeg heeft Java nog altijd de - volgens mij onterechte - reputatie van een programmeertaal die enkel geschikt is voor de professionele gebruikers die een Java-applicatie enkel kunnen bouwen met een bijzonder ingewikkelde architectuur. Een Java-applicatie hoeft niet ingewikkeld te zijn, al geven bepaalde boeken of websteks wel die indruk. Ik hoop hier het tegendeel te bewijzen.

voor geïnteresseerden

Wie interesse heeft om mee te werken aan Lisja, mag me altijd contacteren via gertcuppensAKROLskynet.be.

Gert Cuppens

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License