Sluit je aan bij Lisja

Wie kan aansluiten ?

Op zich zijn er geen beperkingen, tenzij enkele praktische. De voertaal van deze webstek is het Nederlands, dus is het al een vereiste dat je Nederlands als moedertaal hebt of praktisch beheerst. We richten ons tot de regio Limburg, langs beide kanten van de Maas, maar in feite geldt deze geografische beperking enkel voor het organiseren van de sessies. Het is dus zeker geen vereiste dat je Limburgs bent, in Limburg woont of welke binding dan ook met Limburg hebt. Interesse in Java is natuurlijk wel een verplichting. Waarom zou je je anders aanmelden ?

Sluit je nu aan!

Als je je wilt aansluiten, stuur je een email naar gertcuppensAKROLskynet.be. Stel jezelf kort voor en waarom je je wilt aanmelden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License